BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA GÖRE KAZANAN OLMANIZ İÇİN GEREKEN 3 ANAHTAR ÖZELLİK VARDIR.

1- HAZIR BULUNMA

Öğrenme hayatına hazır bir vücut olmalıdır.

2- DERSLERDE UZMANLIK

Okul müfredatında yer alan bilgilere hakim olmalıdır.

3- MENTAL DAYANIKLILIK

Dikkat, algı, hafıza gibi bilişsel becerilerinizi, fiziksel ve sosyal becerileriniz geliştirilmelidir. BrainFit Yüksek Performans sistemi bu fırsatı sunar.

BRAINFIT YÜKSEK PERFORMANS SİSTEMİ NEDİR?

BrainFit en iyi performans için bilişsel, fiziksel ve sosyal becerilerinizin geliştirildiği ve organize edildiği Performans Gelişim Merkezleridir.

BRAINFIT YÜKSEK PERFORMANS METODU

BAŞARIYA GİDEN YOLDA KAZANANLAR BURADAN BAŞLAR!

1- KAZANANLARIN BAŞLANGIÇ NOKTASI

3- KİŞİYE ÖZEL HAFTALIK EGZERSİZ PLANI

Temel program: BrainFit Şubemizde haftada 1gün 2 saat evde 30dk bilgisayar uygulaması.
Plus program: BrainFit şubemizde Haftada 2 gün 4 saat evde 30dk bilgisayar uygulaması.

2- KİŞİYE ÖZEL ANALİZ COG-MAP

BrainFit Yüksek Performans Sistemi bilimsel envanterlerden oluşan Cog-Map Bilişsel, Duyuşsal, Duygusal ve Psiko-motor becerilerin analizi ile başlar. Kişiye özel değerlendirme sonucunda kapsamlı rapor hazırlanır.

4- SONUÇ: KAZANANLAR KLUBÜ

BRAİNFİTLİLER HER ZAMAN KAZANIR!

BRAINFIT FOTOĞRAF GALERİSİ

BRAINFIT YÜKSEK PERFORMANS SİSTEMİ

BAŞARIYA GİDEN YOLDA KAZANANLAR BURADAN BAŞLAR!

BrainFitliler Yüksek Performans Sistemi ile GÖRSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRLER

Akıl yürütme •
Soyut düşünme •
Hızlı ve analitik düşünme •
Görsel hafıza •

BrainFitliler Yüksek Performans Sistemi ile İŞİTSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRLER

• İşitsel dikkat becerileri
• İşitsel algı becerileri
• Kısa-uzun süreli hafıza
• Dil ve odaklanma becerileri

BrainFitliler Yüksek Performans Sistemi ile DİKKAT VE ODAK BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRLER

Hızlı ve doğru karar verebilme •
Muhakeme / akıl yürütme •
Odaklanma ve dikkat süresi •
Konsantrasyon •

Brainfitliler Yüksek Performans Sistemi ile FİZİKSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRLER

• Koordinasyon becerileri
• Dinamik ve statik denge
• İnce-kaba motor becerileri
• Tepki süresi

BU 4 BECERİNİN GELİŞİMİ İLE SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRLER.

BRAINFIT YÜKSEK PERFORMANS SİSTEMİ ARKASINDA YATAN BİLİM

Nörologlar, beynin uygulama ve egzersizleri tekrar etmesi ile yeniden yapılandırılabileceğini nöroplastisite olarak tanımlıyor. Beynimizdeki bilgileri işleyen milyarlarca nöron bulunmaktadır. Ortak deneyimi paylaşan her on bin nöron, zihnimizde nöral ağları oluşturur. Doğru uygulamalar ve etkinlikler ile nöronların yeniden yapılandırılması sağlanarak performansı arttırılabilir. Çocuklarımız normal ve akademik yaşantılarında bilgilerin çoğunu görme, duyma ve dokunma duyularıyla elde ederler. Çocuklarımızın bu duyular ile bilgileri hızlıca algılayıp işlediğini düşündüğümüzde PERFORMANSININ NE KADAR ARTABİLECEĞİNİ TAHMİN EDEBİLİYOR MUSUNUZ?

Duyularımız zihnimize bilgileri göndermekle görevli iken, beynimiz bu bilgileri en hızlı şekilde işlediğinde anlam kazanır. Bu da beynin eğitilmesi ile mümkündür. Beynimizde işleme hızına etki eden nöral bağlantıların birbirine etki ettiği beş ana alan bulunmaktadır. Dikkat ve Odaklanma, Psiko-motor, İşitme, Görme ve Sosyal Duygusal. BrainFit Yüksek Performans Sistemi bu beş alanı etkili ve efektif olarak eğiterek PERFORMANSINIZI EN ÜST SEVİYEDE KULLANMANIZI SAĞLAR

BRAINFIT

Ücretsiz Deneme Testi Talep Formu